دلم گرفته
ساعت ٤:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۳٠   کلمات کلیدی:

خوشا به حالت ای روستایی               چه شاد و خرم چه با صفایی

در شهر ما نیست جز دود ماشین        دلم گرفته از آن و از این

ای کاش من هم پرنده بودم                با شادمانی پر می گشودم

می رفتم از شهر به روستایی            آنجا که دارد آب و هوایی